Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Warta S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.1999, Polish Festival Orchestra; Produced by JMC Interactive Multimedia