Patronat

Wysoki Patronat Króla i Królowej Belgów

Wysoki Patronat Prezydenta Republiki Francuskiej Jacquesa Chiraca z Rodziną

Kanclerz Niemieckiej Republiki Federalnej w latach 1974-1982 - Helmut Schmidt

Prezydent Niemieckiej Republiki Federalnej w latach 1984-1994 - Dr Richard von Weizsäcker

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego
na koncercie w Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 24 listopada 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Prof. Jerzy Buzek

Pierre Boulez - kompozytor, dyrygentPolski Komitet Honorowy

Kaja Danczowska
Barbara Piasecka Johnson
Henryk Czyż
Andrzej Jasiński
Jacek Kaspszyk
Jerzy Katlewicz
Kazimierz Kord
Jan Krenz
Jerzy Maksymiuk
Grzegorz Nowak
Krzysztof Penderecki
Marek Pijarowski
Wojciech Rajski
Stanisław Skrowaczewski
Tadeusz Strugała
Jerzy Waldorff
Antoni Wit
Marian Zimerman

1999, Polish Festival Orchestra; Projekt i wykonanie JMC Interactive Multimedia